Nairobiprisen 2022 gik til filmdokumentarist Helle Toft Jensen og fotograf Finn Brasen

Nairobiprisen

Filmdokumentarist Helle Toft Jensen og fotograf Finn Brasen med Nairobiprisen. Foto: Kim Dang Trong.

Nairobi-klubbens formand Bjørn Førde begrundede det blandt andet med: ”Det er to stærke visuelle profiler med et livslangt engagement i formidling af oplysning om 'de andre' i den såkaldt tredie verden og begge med et særligt fokus på yngre målgrupper.”
Og udtalelse fra indstiller, journalist og forfatter Alex Frank Larsen:
”De to er indstillet sammen, da de har flere fælles træk: Over 40 års virke med u-landsoplysning. De fortjener en pris for det lange seje træk og den utrættelige fastholden af, at de billeder, som glider ind i søgeren, skal give oplysning og oplevelse, baseret på engagement, troværdighed og respekt for både medvirkende og modtagere.

Nairobiprisen 2021 gik til journalist
Natascha Rée Mikkelsen

Foto Erik Schultz.jpg

Nairobi-klubbens formand, Bjørn Førde, overrækker journalist Natascha Rée Mikkelsen et diplom, som bevis på, at hun er årets modtager af Nairobiprisen 2021. Foto: Erik Scultz.

Ved Nairobi-klubbens generalforsamling den 1. juli blev den årlige NAIROBIPRISEN uddelt, til "en person, gruppe eller organisation, som på anerkendelsesværdig måde har bragt de fattige landes vilkår frem i danske medier, eller som har stået for et perspektivrigt initiativ til gavn for befolkningsgrupper i fattige lande."

Blandt tre indstillede kandidater faldt mere end halvdelen af stemmerne på journalisten NATASCHA RÉE MIKKELSEN som en anerkendelse af hendes artikler om og arbejde for børnene i de kurdisk administrerede fangelejre i Syrien, samt arbejdet i organisationen Repatriate the Children.

Nairobi-klubbens formand, Bjørn Førde, nævnte i sin introduktion, at tre medlemmer, uafhængigt af hinanden, havde indstillet Natascha Rée Mikkelsen som kandidat til prisen, bl.a. med disse begrundelser:

Tæt og vedholdende dækning af udenrigsstof er mere undtagelsen end reglen. Med hendes engagement og kompetencer er det imidlertid lykkedes.
Hun holder den humanitære fane højt i en tid, hvor regeringen svigter de humanitære principper, vores klassiske udviklingsbistand hvilede på. Hun repræsenterer det globale humanitære perspektiv, som Nairobi-klubben står for.

Velresearchede afsløringer og fakta i en bred vifte af store danske medier har affødt vidtgående ændringer i en politisk ellers helt fastlåst situation. Det er dygtigt gjort.

Udklip Nairobiprisen 2021 JPG.JPG

Æresmedlem og modtager af Nairobiprisen 2010, journalist og forfatter Knud Vilby, leverede en grundig motivation for årets valg og sagde bl.a.:

"Natascha Ree Mikkelsen har i flere år kæmpet for at få sat fokus på de kurdisk-administrerede fangelejre i Syrien. Det startede i 2019 med hendes medvirken i en TV2-produktion, og det blev til et vedholdende journalistisk engagement. I efteråret 2020 stiftede hun den danske afdeling af Repatriate the Children (sammen med bl.a. advokat Knud Foldschack) med det udtrykkelige formål at fastholde og udvikle et fokus på disse lejre og deres indbyggere. Sammen med Foldschack leder hun i dag organisationen.

Det er også blevet til en indsats for at få danskere hjem fra lejrene, men med journalistikken som udgangspunkt. Udenrigsdækningen er ringe i de fleste medier. Tæt og vedholdende dækning af udenrigsstof er mere undtagelsen end reglen. Med hendes engagement og kompetencer er det imidlertid lykkedes. Hun har ikke været ene om det, men hun har en væsentlig del af æren for, at vi – og regeringen – i dag ved ubehageligt meget mere om de reelle forhold i de syriske fangelejre. Dermed har hun også været med til at gøre det lidt vanskeligere for den danske regering, og det er positivt."

I sin takketale nævnte Natascha Rée Mikkelsen bl.a., at hendes arbejde med mennesker i dette konfliktfyldte hjørne af verden i høj grad var startet som en reaktion på personlige oplevelser, som havde berørt hende dybt. Det overbeviste hende om nødvendigheden af at grave dybere og formidle oplysninger om situationen til en bredere offentlighed. Plus senere at forene det journali-stiske med det organisatoriske, da hun sammen med andre etablerede en dansk afdeling af organisationen Reatriate the Children – en undertiden vanskelig balancegang, som Knud Vilby også havde fremhævet. Natascha fortalte også, at mange havde hilst oplysninger og organisering velkommen, men de mere end blot ’kritiske’ kommentarer og reaktioner havde også været en del af det, de havde været nødt til at forholde sig til.

Oplysninger om Natascha Rée Mikkelsens journalistiske arbejde og organisationen ’Repatriate the Children’ findes her.

 

Nairobiprisen 2020 gik til journalist og forfatter Alex Frank Larsen

Journalist og forfatter Alex Frank Larsen (t.v.) modtog Nairobiprisen 2020 af Nairobi-klubbens formand, Niels Elbæk (t.h.). Foto: Kim Dang Trong

Journalist og forfatter Alex Frank Larsen er modtager af Nairobiprisen 2020. Han modtager prisen for sit pionerarbejde gennem 25 år med at afdække Danmarks og danskernes rolle i ”slavernes historie”. Prisen uddeles årligt af Nairobi-klubben, et fagligt forum for over 100 medie- og fagfolk, som arbejder med formidling af udviklingsstof.

”På et tidspunkt, hvor ”Black Lives Matter” er blevet en bevægelse med global rækkevidde, og der vendes op og ned på gadenavne og historiske monumenter, som vi møder i vores dagligdag, synes bestyrelsen, at dit stædige pionerarbejde gennem 25 år om slavernes historie i høj grad kan betragtes som anerkendelsesværdigt,” lyder det i begrundelsen fra Nairobi-klubbens bestyrelse, som har indstillet Alex Frank Larsen til Nairobiprisen.

Nairobiprisen blev overrakt onsdag den 26. august 2020 i København, og i motivationen fremhævede Bjørn Førde, bestyrelsesmedlem i Nairobi-klubben: ”Dit arbejde har på utallige konkrete måder mindet os om, at vi selv, danskerne og Danmark, har medvirket til at forme grundlaget for de indsatser i de såkaldte udviklingslande, som udviklingsbistanden fra starten af 1960’erne, mange år efter slavehandelens afslutning, gik i gang med.”

Alex Frank Larsen fandt oprindelig inspiration til arbejdet med slavernes historie i Thorkild Hansens romantrilogi om den danske slavehandel. Han har via sin grundige, undersøgende journalistik gravet sig selv frem til fascinerende historier på utallige research- og filmrejser til europæiske, vestindiske, afrikanske og amerikanske gerningssteder til brug for mange tv-programmer og bøger, et utal af artikler og massevis af foredrag.

Alex Frank Larsen (f. 1946), modtog Cavlingprisen i 1986 for hans ”stædige og vedholdende journalistik om behandlingen af patienter, som havde fået LSD i medicinsk sammenhæng”. Hans dokumentarprogram Blodets Bånd fra 1990 om Tamilsagen endte med at vælte den daværende Schlüter-regering og justitsminister Erik Ninn-Hansen. Tilrettelægger af tv-serien Slavernes slægt, om især efterkommere af danske slaver, blev vist på DR-TV i 2005, og efterfølgende bogudgivelse.

 

Nairobiprisen 2019 gik til Globalnyt.dks medarbejdere og frivillige

Peter Tygesen og Laurits Holt får overrakt Nairobiprisen af Niels Elbæk. Foto: Kim Dang Trong.

Journalisterne Peter Tygesen og Laurits Holdt fra Globalnyt.dk modtog på vegne af nyhedsmediets medarbejdere og frivillige Nairobiprisen 2019 af Nairobi-klubbens formand, Niels Elbæk. Foto: Kim Dang Trong.

Medarbejdere og frivillige på Globalnyt.dk var modtagere af Nairobiprisen 2019. Prisen uddeles en gang årligt af Nairobi-klubben – et fagligt forum for over 100 medie- og fagfolk, som arbejder med formidling af udviklingsstof. Prisen blev overrakt onsdag den 15. maj 2019 i København af klubbens formand Niels Elbæk, der udtalte stor anerkendelse af Globalnyt arbejde i en tid, hvor de store medier har svigtende fokus på dækning af udenrigsstof.

Med prisen fulgte også nogle gaver.

Mangeårig frivillig i Globalnyt, Thomas Jazrawi udtaler: "Prisen er et kæmpe skulderklap til mig og de andre dygtige og engagerede skribenter, der er og har været med til at gøre Globalnyt til det, som det er i dag. Det gør mig endnu mere stolt af at være en del af en gratis nyhedstjeneste, som med ganske få midler leverer nyheder og journalistik om emner, der ofte forbigås af andre medier. Vi er inde i en rigtig god stime, og dette giver os mere motivation til at fortsætte med at gøre en ekstra indsats for at oplyse om de store emner og den store, spændende og mangfoldige verden. Tusinde tak for anerkendelsen til Nairobi-klubben.”

I sin begrundelse for at have indstillet Globalnyt.dks medarbejdere og frivillige til Nairobiprisen, nævner journalist Linda Nordahl Jakobsen: ” Globalnyt.dk formår i 2019 mere end nogensinde at sætte fokus på de vedkommende nyheds- og baggrundshistorier i en informationstæt men også informationsfragmenteret verden, der bestandig er i udvikling, og hvor det ofte er fake news, der kan komme til at sætte dagsordenen.”

Hun fremhæver endvidere: ”Globalnyt.dk, der drives af professionelle og især frivillige kræfter, har formået at holde fokus på dansk og globalt udviklingssamarbejde og i større og større grad også at sætte dagsaktuelle nyheds-, aktualitets- og baggrundsstof ind i en globaliseret kontekst.”

Globalnyt.dk har eksisteret siden 2003, hvor det blev etableret af journalist Jesper Søe under navnet U-landsnyt.dk. I 2007 blev det overdraget af stifteren til en almennyttig støtteforening. I 2015 skiftede det navn til Globalnyt.dk og er et selvstændigt medie, som er uafhængig af økonomiske, politiske og organisatoriske interesser. De fleste artikler skrives af ulønnede frivillige, mens daglige redaktion og drift forvaltes af en mindre stab af deltidsansatte medarbejdere.

Vindere af Nairobiprisen

2022 - Helle Toft Jensen, filmdokumentarist og Finn Brasen, fotograf

 2021 - Natascha Rée Mikkelsen, journalist

2020 - Alex Frank Larsen, journalist og forfatter

2019 - Medarbejdere og frivillige på Globalnyt.dk

2018 - Jesper Heldgaard, journalist

2017 - Maria Korpe og Ole Reitov, Freemuse

2016 - Anya Palm, journalist

2015 - Peter Rasmussen og Peter Keiding, journalister, og Søren Zeuth, fotograf 

2014 - Øyvind Kyrø, journalist og forfatter

2013 - Nagieb Khaja, journalist og instruktør

2012 - Lotte Ladegaard, journalist og konsulent

2011 - Kirsten Larsen, journalist

2010 - Knud Vilby, journalist

2009 - Jørgen Harboe, journalist

2008 - IMS, International Media Support

2007 - Jesper Strudsholm, journalist

2006 - U-landsnyt v./ journalist og redaktør Jesper Søe 

2005 - Amnesty International Danmark

2004 - Jesper Jespersen, journalist (posthumt)

2003 - Operation Dagsværk

2002 - Anders Jerichow, journalist

2001 - Anita Bay Bundegaard, udviklingsminister

2000 - Søren Haslund-Christensen, hofchef

1999 - Poul Engberg-Pedersen, seniorrådgiver, forfatter og debattør

1998 - Frode Højer Pedersen, instruktør

1997 - Anton Johannsen, Den Danske Burma Komité

1994 - Vagn Plenge, forlægger og bibliotekar

1992 - IWGIA

1989 - Christian Kelm-Hansen, MF (S), styrelsesformand

1981 - Kirsten Lund Larsen, journalist

1980 - Kaj Baagø, bilateral chef, Danida

Årstal ukendt - Kristeligt Dagblads u-landstillæg "Danmark og den tredje verden"


Please activate JavaScript in your browser.