Bestyrelsen for Nairobi-klubben 2023

Hele bestyrelsen genopstillede og blev valgt på Nairobi-klubbens ordinære generalforsamling den 31. juni 2023. Bestyrelsen består nu af formand Bjørn Førde, Niels Elbæk, Lars-Terje Lysemose og Bettina Gram. Frode Højer Pedersen blev valgt som suppleant. På sit kommende møde konstituerer bestyrelsen sig.

IMG_3562.jpg
Nairobi-klubbens bestyrelse. Fra venstre mod højre: Niels Elbæk, Lars-Terje Lysemose, Bettina Gram, Frode Højer Pedersen og Bjørn Førde. Foto: © Kim Dang Trong


 

Vedtægter og referater:

 

Corioco-105.jpg
Foto: Bettina Gram

 


Please activate JavaScript in your browser.