Aktiviteter

Nairobi-klubben

Fagligt forum for medie- og fagfolk om globale emner

Ny bestyrelse for Nairobi-klubben 2019-2020


Fire gengangere og et nyt medlem blev på Nairobi-klubbens ordinære generalforsamling den 15. maj i København valgt ind til foreningens bestyrelse. Formand Niels Elbæk, Frode Højer Pedersen, Bettina Gram og Lise Blom (suppleant) genopstillede alle og blev genvalgt, mens Bjørn Førde opstillede som nyt medlem og blev valgt. Kim Dang Trong valgte at udtræde ud af bestyrelsen. På sit kommende møde konstituerer bestyrelsen sig. 

Nairobi-klubbens bestyrelse for 2019-2020 fra venstre mod højre: Formand Niels Elbæk, Bettina Gram, Bjørn Førde og Frode Højer Pedersen. Lise Blom mangler på billedet. Foto: © Kim Dang Trong.

Tidligere aktiviteter:

2017

2016

Poserende unger på Roxas Boulevard under Santo Niño-festivalen i Manila,  Filippinerne, januar 2015.

Foto: © Kim Dang Trong