Bestyrelsen

Nairobi-klubben

Fagligt forum for medie- og fagfolk om globale emner

Niels Elbæk ny formand for Nairobi-klubben

Niels Elbæk er valgt som ny formand for Nairobi-klubben, et fagligt forum for over 100 medie- og fagfolk, der arbejder med formidling af udviklingsstof. Niels Elbæk, cand.com. i Kommunikation og International Udvikling, blev valgt på foreningens konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 26. juni 2018 i København. Han afløser journalist Arne Skadhede, som har været formand for Nairobi-klubben i de seneste to år.

Lotte Ærsøe, Bettina Gram, Frode Højer, Kim Dang Trong og Niels Elbæk. Foto: Lotte Ærsøe.

Lotte Ærsøe, Bettina Gram, Frode Højer, Kim Dang Trong og Niels Elbæk.

Foto: Lotte Ærsøe.


Niels Elbæk arbejdede med oplysningsarbejde om ulande gennem 15 år hos Mellemfolkeligt Samvirke som forlagschef og leder af den daværende Oplysningsafdeling med produktion af bøger, magasiner, dokumentarfilm og internetprojekter. Siden har han arbejdet i bogbranchen som butikschef, sekretariatsleder og direktør. I øjeblikket arbejder han med projekt- og presseopgaver omkring dokumentarfilm.


I forbindelse med valget udtaler Niels Elbæk: ”Da Nairobi-klubben blev stiftet for 42 år siden havde de fleste store dagblade ansat journalister, der kun arbejdede med stof omkring ulande. Det er en saga blot med den nye medievirkelighed. Med et støt stigende medlemstal i Nairobi-klubben ser vi en ny medievirkelighed, hvor mange journalister, fotografer, dokumentarister og kommunikationsfolk gerne arbejder med formidling af udviklingsstof, men nu mere i form at freelance opgaver, projekter og kampagner. Det er spændende, og foreningen vil som noget nyt i det kommende år tilbyde unge studerende medlemskab af foreningen.”


Udover formandsposten fortsætter Niels Elbæk som kasserer i Nairobi-klubben, assisteret af Kim Dan Trong, som tidligere var suppleant. Bestyrelsens øvrige medlemmer er Bettina Gram (sekretær), Frode Højer Pedersen og suppleanterne Lotte Ærsøe og Lise Blom.


Referater og vedtægter

Du kan læse referaterne fra generalforsamlingerne og vores vedtægter her:

Foto: © Bettina Gram

Kontakt os på