Bestyrelsen

Nairobi-klubben

Fagligt forum for medie- og fagfolk om globale emner

Journalist Arne Skadhede ny formand for Nairobi-klubben

Nairobi-klubbens bestyrelse har onsdag den 1. juni konstitueret sig med en ny formand, journalist Arne Skadhede, på bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen den 21. maj.

 

Arne Skadhede afløser Jan Kjær, der har været klubbens formand i 7½ år. De øvrige medlemmer i bestyrelsen er kasserer og medlemskoordinator Niels Elbæk, sekretær Bettina Gram samt suppleanterne Erik Schultz og Kim Dang Trong.

Nairobi-klubbens bestyrelse 2016-2017. Fra venstre mod højre: Arne Skadhede, nyvalgt formand, bagest Niels Elbæk, kasserer og medlemskoordinator, midt forrest Bettina Gram, sekretær, og Erik Schultz, suppleant. Foto: © Kim Dang Trong, suppleant.

 

En stor tak til Jan Kjær

Jan Kjær, Nairobi-klubbens formand gennem 7½ år – eller helt præcis 7 år og 7 måneder –, valgte at fratræde formandsposten ved klubbens generalforsamling den 21. maj 2016. Nairobi-klubbens bestyrelse retter en meget varm tak til Jan Kjær for altid at være parat til at kæmpe for den gode, faglige formidling af udviklingsstoffet.

Jan Kjær stopper som formand for Nairobi-klubben efter 7 år og 7 måneder. Han takker af efter en stor og flot indsats og samtidig med, at klubben har rundet 80 medlemmer. Foto: © Kim Dang Trong.

 

Efter aflæggelse af bestyrelsen beretning på årets generalforsamling i Nairobi-klubben, som blev holdt i lokaler hos Mellemfolkeligt Samvirke på Nørrebro i København, tilføjede Jan Kjær en personlige meddelelse. Han sagde bl.a.:

 

“Det har været et privilegium at stå i spidsen for vores hæderkronede forening. Noget er lykkes, andet ikke. Jeg har aktivt forsøgt at få flere yngre med i klubben og i bestyrelsesarbejdet. Det har det knebet lidt med. For mig er det netværksskabelsen og aktiviteterne, der har stået i centrum – mere end en meget aktiv udadvendt rolle.

 

Og jeg er glad for og stolt af at aflevere en stærk forening med omkring 80 betalende medlemmer, en god bestyrelse med idéer til masser af spændende aktiviteter til en ny formand.

 

Det er ottende gang, jeg står med bestyrelsens beretning og overrækker Nairobiprisen. Det er faktisk 1/5 af de gange, hvor det har været muligt. Det opfatter jeg også som et privilegium. Det bedste har været at være med til at sætte global ulighed på dagsordenen. Og det fortsætter jeg naturligvis med.”

 

Efter generalforsamlingen og under fejringen af Nairobi-klubbens 40-års jubilæum holdt bestyrelsesmedlem Niels Elbæk, klubbens kasserer og medlemskoordinator, en tale til Jan Kjær.

 

Niels Elbæk sagde bl.a.: “Det startede tilbage i begyndelsen af 1990’erne, hvor du blev udsendt til Tanzania for Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg mødte dig, inden du tog af sted. Siden da har dit hjerte banket for at fremme kommunikationssamarbejdet med især organisationer og personer i Østafrika, hvor du eksempelvis har været med til at udgive et ungdomsmagasin på swahili i Tanzania.

 

Det blev senere til syv år hos MS i København, hvor du arbejdede tæt sammen med Martin Lidegaard, Christian Friis Bach og Pia Olsen Dyhr, der alle senere blev ministre. Du har i de seneste ni år arbejdet freelance og er kommet vidt omkring både med hensyn til lande og forskellige typer kommunikation – både tekst, foto og video.

 

Gennem de mere end syv år i bestyrelsen for Nairobi-klubben har du oplevet både ups and downs, men du har altid gået forrest med et ønske om et stærkt fagligt samarbejde blandt alle, der arbejder med det, som vi tidligere kaldte u-landsoplysning. En stor tak for en flot indsats, og tillykke til Magisterforeningen, der nu får glæde af din store arbejdsindsats.”

 

Nairobi-klubbens bestyrelsesmedlemmer 2016-2017 er Niels Elbæk, Bettina Gram og Arne Skadhede samt suppleanterne Erik Schultz og Kim Dang Trong. Bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand på dens førstkommende møde den 1. juni 2016.

 

 

 

Referater og vedtægter

Du kan læse referaterne fra generalforsamlingerne og vores vedtægter her:

Foto: © Bettina Gram